Pellucid lärande

Är ett kunskaps- och utvecklingsföretag som med ett stort samhällsengagemang hjälper företag, organisationer och föreningar med utveckling, förändring och lärande. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om vad vi gör

Kunskap & lärande

Lärande organisationer skördar framgångar av att systematiskt bevara, använda och dela kunskap. Genom enkla verktyg hjälper och vägleder vi Er till ökat lärande innan, under och efter genomförda arbeten, projekt och processer.

Kvalitet & utveckling

Förändring pågår ständigt omkring oss. Att prioritera arbetet med förändring bidrar till goda vinster. Vi hjälper er att möta, planera, leda och nå resultat i utvecklings- och förändringsarbetet, genom fokus på trygghet, tydlighet och öppenhet.

Sociala hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att vara med och påverka utvecklingen i samhället. Vi vill vara en företrädare för de grupper i samhället som behöver extra stöd och hjälp. Engagemang, omtanke och givande är våra ledord.