Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/a/9/pellucid.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Utveckling & kvalitet med människan i centrum.

Att prioritera och investera tid och resurser i systematiskt förbättringsarbete ökar sannolikheten för måluppfyllelse och goda resultat. Med enkla metoder stärker vi delaktigheten i er organisation och förbättrar resultaten. 


Våra erbjudanden och tjänster

Nedan finner du våra tjänster som vi skräddarsyr utifrån Era specifika behov och förutsättningar.

Projektledning och projekt- och processutveckling

Vi går in som projektledare och hjälper er från start till mål. Med stor erfarenhet av att leda och driva projekt har vi god förståelse och kunskap inom projekt- och processledning. Vi hjälper er att utveckla ert projektarbete och era processer.

Kvalitets- och förändringsledning

Att lägga för lite tid på organisationens förbättringsarbete och förändringsledning kan bidrar till förseningar, negativa resultat, höga kostnader osv. Vi hjälper er att prioritera, planera, genomföra kvalitets- och förändringsarbetet för att er organisationen ska uppnå önskade resultat.

Grupputveckling och gruppdynamik

Utveckling av anställdas motivation, kreativitet, glädje, kompetens och glöd är ofta en mycket god investering. Vi hjälper er att bygga starka grupper, team och arbetslag på de grundläggande kärnvärdena trygghet, tydlighet och öppenhet. Vi är övertygade om att skapa en kultur där grupper ges verktygen att stärka sig själva. Det tror vi är en mer långsiktig lösning. Om Ni är intresserade av att utveckla era ledare och chefer, er arbetsplats, er arbetsgrupp till nya nivåer eller stärka upp och hitta nya väger i det som fungerar mindre bra hör av er till oss.

Fokusgrupper

Genom fokusgrupper kan Ni skapa en bättre kontakt och relation till de Ni finns till för. Lyssna till vad målgrupperna behöver, vill, upplevelser och så vidare inför lansering av nya eller de tjänster Ni redan erbjuder.

Nu vet du hur vi jobbar inom kvalitet och utveckling.

Nu är vi nyfikna på att veta mer om Dig och Dina utmaningar, visioner, tankar och idéer. Hör av dig till oss för vidare dialog.

Kontakta Magnus för mer information

Jagrund

Hör av dig till mig

Share This