Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/a/9/pellucid.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Förbättra hanteringen av kunskap och utveckla hur lärande sker inom organisationen. 

Vi tror på att gå den enkla vägen och arbetar efter modellen lära innan, lära under tiden och lära efter. För att modellen ska få genomslagskraft lägger vi ett lika stort fokus på person, teknik och process. Kunskap är den röda tråden genom alla våra erbjudanden och områden. 


Våra erbjudanden och tjänster

Nedan finner du våra tjänster som vi skräddarsyr utifrån Era specifika behov och förutsättningar.

Omvärldsbevakning och trendspaning

Utifrån era behov bistår vi er organisation, verksamhet eller förening med att kartlägga och följa vad som pågår inom specifika områden och ämnen. Det kan röra sig om förstudier, underlag till beslut, genomgång av vad andra organisationer gör eller har gjort.

Undersökning, utvärdering och uppföljning

Som kunskapsföretag och opartisk aktör hjälper vi er gärna med utredningar, utvärderingar och uppföljningar av exempelvis genomförda projekt, satsningar, interna utvecklingsfrågor, attitydsundersökningar med mera.

Kunskapmanagement

Vi gör en översyn av Er organisation och tittar på nuläge, hantering av kunskap (Knowledge Management) och kunskapstillgångar.

Nuläge: Vi går igenom organisationens arbete med kunskap. Intervjuar anställda, ledning och externa prater för att få en uppfattning om hur flödet ser ut idag, vad behöver förbättras, utvecklas och förnyas. Genomgång av tekniken som används samt de processer organisationen arbetar efter. Testar hur enkelt information, data och kunskap kan sökas internt och tester av kunskapsläget hos de anställda och ledning i frågor ni anser vara viktiga.

Lära innan, under tiden och efter: Vi hjälper er att systematisera hur organisationen fångar upp, använder, sparar och delar kunskapen idag. Med enkla metoder säkrar vi att kunskapen som skapas genom dagligt arbete, i projekt och processer, satsningar osv. återanvänds, fångas upp och dokumenteras. Vi hjälper även till med enkla metoder för att löpande förbättra arbetet. (After action review & Praktiker gemenskaper)

Kunskapstillgångar: Är erfarenheter som redan är dragna och som dokumenteras ner på ett sätt som enkelt kan användas av andra.Hör av er till oss så får vi diskutera mer om era behov och önskemål

Nu vet du hur vi jobbar inom kunskap och lärande.

Nu är vi nyfikna på att veta mer om Dig och Dina utmaningar, visioner, tankar och idéer. Hör av dig till oss för vidare dialog.

Kontakta Magnus för mer information

Jagrund

Hör av dig till mig

Share This