Nyheter, blogg och uppdrag.

Här samlar vi relevanta nyheter, tips och tricks, råd och uppdrag.

Från hur till kultur

Varför kvalitetsarbete? Det finns massor att skriva om kvalitet och hur den kan gynna en kommunal organisation. Flera kommuner ligger långt fram och inom organisationerna finns det mycket kunskap och erfarenhet. Vi vill se att fler kommuner går från hur till kultur i... läs mer

Utveckling av anhörigstöd

Väl fungerande stödfunktioner kan vara en avgörande faktor för den anhörige att skapa kontroll i sitt eget liv och klara av att hjälpa sin närstående. Av flera orsaker är det i dagsläget svårt att utläsa om de stödfunktioner som finns bidrar till att stärka... läs mer

Knowledge management för offentlig sektor

Under de kommande veckorna kommer vi i fyra delar att ge Dig enkla tips och råd för hur kunskap och lärande kan användas på ett bra och effektivt sätt för att skapa fördelar för Dig och Din organisation. Vi kommer att beröra vad Knowledge management är, gå igenom... läs mer
Share This